जाणून घ्या कोना-कोणाला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त झाला आहे

जाणून घ्या कोना-कोणाला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त झाला आहे ?सर्व भारतरत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति व पुरस्कार प्राप्त दिनांक पुढील प्रमाणे

१. अटलबि वाजपेयी (२०१४)

—————————————-

२. मदनमोहन मालवीय (२०१४)

—————————————-

३. सचिन तेंडुलकर (२०१३)

—————————————-

४. प्रा.सी.एन.आर.राब (२०१३)

—————————————-

५. पंडित भीमसेन जोशी (२००८)

—————————————-

६. उस्ताद बीस्मिल्लाहबान (२००१)

—————————————-

७. लता मंगेशकर (२००१)

—————————————-

८. गोपीनाथ बोर्दोलोई (मरणोत्तर) (१९९९)

—————————————-

९. प्रा.अमर्त्य सेन (१९९९)

—————————————-

१०. पंडित रवी शंकर (१९९९)

—————————————-

११. जयप्रकाश नारायण (१९९८)

—————————————-

१२. सी.सुप्रमण्यम (१९९८)

—————————————-

१३. एम.एस. सुब्बालक्ष्मी (१९९८)

—————————————-

१४. अरुणा आसिफ अली (१९९७)

—————————————-

९५. गुलजारी लाल नंदा (१९९७)

—————————————-

१६. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम (१९९७)

—————————————-

१७. सत्यजीत रे (१९९२)

—————————————-

१८. जे.आर.डी.टाटा (१९९२)

—————————————-

१९. अब्दुल कलाम आझाद (१९९२)

—————————————-

२०. मोरारजी देसाई (१९९१)

—————————————-

२१. वल्लभभाई पटेल (१९९१)

—————————————-

२२. राजीव गांधी (१९९१)

—————————————-

२३. नेल्सन मंडेला (१९९०)

—————————————-

२४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (१९९०)

—————————————-

२५. एम. जी. रामचंद्रन (१९८८)

—————————————-

२६. अब्दुल गफ्फार खान (१९८७)

—————————————-

२७. आचार्य विनोबा भावे (१९८३)

—————————————-

२८. मदर टेरेसा (१९८०)

—————————————-

२९. के. कामराज (१९७६)

—————————————-

३०. व्ही. व्ही. गिरी (१९७५)

—————————————-

३९. इंदिरा गांधी (१९७१)

—————————————-

३२. लाल बहादुर शास्त्री (१९६६)

—————————————-

३३. डॉ. पी. व्ही. काणे (१९६३)

—————————————-

३४. डॉ. जाकिर हुसैन (१९६३)

—————————————-

३५. डॉ. राजेंद्र प्रसाद (१९६२)

—————————————-

३६. पुरुषोत्तमदास टंडन (१९६१)

—————————————-

३७. डॉ. बी. सी. रॉय (१९६१)

—————————————-

३८. डॉ. धोंडो केशव कर्वे (१९५८)

—————————————-

३५. गोविंद वल्लभ पंत (१९५७)

—————————————-

४०. एम. विश्वेश्वरय्या (१९५५)

—————————————-

४९. पंडित जवाहललाल नेहरू (१९५५)

—————————————-

४२. डॉ. भगवान दास (१९५५)

—————————————-

४३. सी. व्ही. रमण (१९५४)

—————————————-

४४. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (१९५४)

—————————————-

४५. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (१९५४)

**************************

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *